โถรัตนt2

โถรัตนะมหาโชคลาภ

เช่าบูชา 3,999 บาท 

Product Description

โถรัตนะมหาโชคลาภแห่งองค์คุรุปัทมสมภพ นี้มีกำเนิดมาจากคัมภีร์เตร์มาของเตร์เตินลับจุน นัมคา จิกเม ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจน และอยู่ในส่วนของ “จิตเตร์มา” คัมภีร์เตร์มาอันวิเศษเริ่มแรกถูกเปิดเผยและถ่ายทอดโดยองค์คุรุปัทมสมภพ ผู้เป็นนิรมานกายของพระพุทธเจ้าทั้งสามกาล ท่านเตร์เตินลับจุน นัมคา จิกเม เองก็เป็นอวตารขององค์คุรุปัทมสมภพ

โถรัตนะแห่งโชคลาภได้รับการบรรจุด้วยสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มากมายโดยท่านวัชราจารย์ โซนัม ทอปเกียล ริมโปเช โดยใช้เวลาถึงสืบปีในการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลาประเทศ เพื่อรวบรวมวัตถุมงคลเหล่านี้ ท่านริมโปเช ได้บรรจุตามพิธีบรรจุโถศักดิ์สิทธิ์ของท่านจัมยัง เคียนเซ วังโป และปลุกเสกตามคัมภีร์ของลองเชน ญิงทิก

โถรัตนะแห่งโชคลาภนี้จึงเสมือนหนึ่งศูนย์รวมแห่งมงคลวัตถุ เปลี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความสำเร็จ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุข พละ ลาภยยศ สรรญเสริญ ขจัดซึ่งอกุศกรรมและโน้มน้าวสื่อการบรรลุธรรมอย่างแท้จริง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “โถรัตนะมหาโชคลาภ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top