พักชก ริมโปเช


  เป็นผู้สืบทอดสายการปฏิบัติ ชกจูร์ลิงปะ (Chok Gyur Lingpa Lineage) ของณิงมาปะ (Nyingma School of Early translation) ซึ่งเป็นนิกายโบราณของพุทธศาสนาวัชรยาน และดำรงตำแหน่งสังฆราชาของนิกาย ตักลุง การ์จู (Riwoche Taklung Kagyu Lineage) แห่งวัดริโวเช (Riwoche Monastery) ในทิเบตตะวันออก ท่านเป็นบุตรของ ชกลิง ริมโปเช (His Eminence Chokling Rinpoche) และเดเชน ปาลดรอน (Dechen Paldron) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่ประเทศเนปาล ท่านเดินทางเผยแผ่พุทธศาสนาในหลายๆประเทศทั่วโลกมายาวนานกว่า 10 ปี

ในปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

    วัชราจารย์ของวัดกาณิง เชดรุป (Vajra Master: Ka-Nying Shedrub Ling Monastery) ที่โพธนาถ (Boudhanath) เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล

    เจ้าอาวาสวัดโดงัก ญีดา ซุงเทรล เชดรุป รัลตรี (Abbot of Do-ngak Nyida Zungdrel Shedrab Raldri Ling Monastery) ประเทศเนปาล

    เจ้าอาวาสวัดปัล การ์จู เชดรุป ตาชี ทาเกย์ พุนสก (Abbot of Pal Kagyu Shedrub Tashi Dhargye Phuntsok Ling Monastery) ประเทศเนปาล

    ประธานของ รังจุง เยเช เช็นเปน (President of Rangjung Yeshe Shenpen) อันเป็นองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษาและสาธารณสุขในประเทศเนปาล

    ศาสตราจารย์วิชาพุทธปรัชญา (Professor of Buddhist Philosophy) ที่สถาบันรังจุง ยีชี (Rangjung Yeshe Institute Shedra) ศูนย์พุทธศาสนศึกษา (Center of Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยกาฐมัณฑุ (Kathmandu University) ประเทศเนปาล ท่านสอนพุทธปรัชญาทั่วไป โดยเฉพาะปรัชญามาธยมิกะ (The Middle Way)

ประวัติการศึกษา

    ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับ "เคนโป (mKhan po)" ซึ่งเทียบเท่าปริญญาเอก (Ph.D.) ทางศาสนวิทยา (Doctor of Divinity) จากองค์สมเด็จดาไลลามะที่ 14 (His Holiness 14th Dalai Lama) และจาก จงซาร์ เคนเจ ริมโปเช (H.E. Dzongzar Khyentse Rinpoche)

    จบการศึกษาหลักสูตรพุทธปรัชญาที่สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาชั้นสูงจงซาร์ (Dzongsar Institute of Advanced Buddhist Studies) ที่เมืองบีร์ (Bir) มณฑลหิมาจัล (Himachal Pradesh) ประเทศอินเดีย ซึ่งเน้นการศึกษาธรรมะของสายสาเกียปะ และคำสอนชั้นสูงของณิงมาปะ กับเคนเชน กุงกา วังชุก ริมโปเช (Khenchen Kunga Wangchuk Rinpoche) และจงซาร์ เตียนเซ ริมโปเช (H.E. Dzongsar Khyentse Rinpoche) ซึ่งท่านใช้เวลาศึกษาจนสำเร็จเพียงแค่ 7 ปี จากหลักสูตร 9 ปี

งานเผยแผ่


    วิทยากรรับเชิญบรรยายธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งในประเทศต่างๆทั่วโลก อาทิ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเยอรมันนี ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศบราซิล และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฯลฯ