ชีวินพุทธะนอร่า ริมโปเช


นอรา ริมโปเช (พ.ศ. 2419-2479) มีนามซึ่งชาวคามเรียกขานกันว่า การา ลามะ เกิดที่เมืองเคซุง ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของพระอารามริโวเชในแคว้นคามตะวันออก ครอบครัวของท่านอยู่ในตระกูลเดียวกับท่านการ่าซังอันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับสืบทอดจากท่านการ่า เคมปา พระราชครูของพระเจ้าซงจันกัมโป กษัตริย์แห่งทิเบต ในวัยเด็กมีชื่อว่า โซนัม รับเตน เมื่อออกบวชจึงได้รับฉายา ทินเล เจียมโช ลามะ ได้ศึกษาบำเพ็ญกับพระอาจารย์ริโวเช ครุปทอปเชนโป หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า มหาสิทธา ดรุปวัง โจริงซิน ณ ถ้ำกูรูลุง อยู่หลายปีจนสำเร็จได้เป็นผู้สืบทอดพระธรรมของท่าน


    เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในทิเบตช่วงนั้นมีผลทำให้ ทินเล เจียมโชลามะ ต้องเผชิญกับชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างหนักจนสุดท้ายต้องหลบหนีลี้ภัยไปอยู่ในประเทศจีน ในช่วงที่พำนักอยู่ในประเทศจีนระหว่างปี พ.ศ. 2467-5479 เป็นเวลากว่า 12 ปี ท่านได้ถ่ายทอดคำสอนของพุทธศาสนาทิเบตสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและประกอบพิธีพุทธมนตราภิเษกแก่ลูกศิษย์หลายหมื่นคน จนมีสถานธรรมต่างๆเกิดขึ้นทั่วประเทศจีน และมีลูกศิษย์ผู้บรรลุธรรมทั้งในและนอกระเทศเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น อาจารย์โยคีเชน อาจารย์อื่มหยุ่นกง ท่านโพธิ์แจ้งมหาเถระ และอื่นๆอีกหลายท่าน จนปัจจุบันนี้ยังมีลูกศิษย์ที่ยึดการปฏิบัติและคำสอนของวัดริโวเชอย่างไม่ขาดสายอยู่ทุกแห่งหนทั่วโลก

 

9531375
dsc_0053-copy
master
NuoNa

หนังสือทุกย่างก้าวคือการรู้แจ้ง สารัตถธรรมวัชรยาน


ภูมิศาสตร์ ศาสนา ประเพณี การปกครองของทิเบต และประวัติชีวินพุทธนอราริมโปเช 

"แสดงธรรมปุจฉา-วิสัชนาอรรถาธิบายธรรมแห่งวัชรตันตระ"