วัดริโวเช เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งมีชื่อเสียงมากในสายปฏิบัติซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปี

ตลอดเวลาที่ผ่านมาวัดริโวเชมิเคยขาดพระมหาวัชราจารย์ผู้บรรลุแจ้งในธรรมเลย 

ซังเจวอน

วัดริโวเชสถาปนาโดย ซังเจ วอน (Sangye Won) วัดตั้งอยู่ ณ แคว้นคาม ทิเบตตะวันออก เมื่อเดินทางถึงคามแล้ว พบชาวบ้านขณะกำลังต้อนจามรีอยู่ก็ภาวนาคาถาพระมัญชุศรี จึงเป็นเหตุปัจจัยให้สร้างวัดริโวเชขึ้นในบริเวณนั้น

 

     ซังเจ วอน สืบทอดสายการปฎิบัติ ตักลุง การ์จู จากอาจารย์ ซังเจ ยาร์จอน (Sangye Yarjon) ขณะเดียวกัน ซังเจ วอน ยังเป็นผู้คนพบธรรมสมบัติองค์คุรุปัมสมภพ (treasure revealer) ในวัดริโวเชจะประกอบด้วยสารการปฎิบัติญิงมาปะและตักลุงการ์จู    


วัดริโชเชประกอบด้วยสังฆราชหลักสามท่าน 


1. เจดดุง ริมโปเช (Kyabgon Jedrung Rinpoche) 

2. พักชก ริมโปเช (Kyabgon Phakchok Rinpoche)

3. ชับดุง ริมโปเช (Kyabgon Shabdung Rinpoche)

วัดริโวเชมีความพิเศษกว่าวัดอื่นๆในทิเบตเพราะว่าวัดทั่วไปในทิเบตจะเป็นวัดในนิกายใดนิกายหนึ่งเพียงนิกายกายเดียว  พระธรรมคำสอนประจำวัดก็เป็นพระธรรมคำสอนของนิกายเดียว แต่วัดริโวเช่เป็นวัดเดียวที่รวมกันของนิกายณิงมาปะและตักลุง การ์จู (นิกายแดงและขาว) พระลามะแห่งริโวเช จะศึกษาปฏิบัติพระธรรมทั้งสองนิกาย

ดังเช่น พระมหาวัชราจารย์ชีวินพุทธะนอร่าริมโปเช ท่านได้รับสถาปนาเป็นพระปรมาจารย์แห่งนิกายแดงขาวองค์ที่25ในที่สุดประธานาธิบดีเจียงไคเช็ดผู้เป็นศิษย์ได้ถวายนาม "นอร่าชีวินพุทธะ"เพื่อบูชาคุณพระอาจารย์ของตน

พระมหาวัชราจารย์ผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกสายปฏิบัติในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากวัดริโวเชนี้ ดังเช่นพระมหาวัชราจารย์คันจูร์ริมโปเช่ (Kangyur Rinpoche) ผู้สถาปนาสถาบันเปมาการ่า (Padmakara) ซึ่งเป็นสถาบันทางธรรมซึ่งแปลและเผยแพร่วัชรธรรม ที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในประเทศฝรั่งเศส ท่านก็เป็นพระมหาวัชราจารย์แห่งวัดริโวเช  ฯลฯ

   ประวัติคณาจารย์